Make your own free website on Tripod.com

ธุรกิจปี 2000

พอจะบอกได้ไหมว่าในอนาคตธุรกิจใดจะเติบโตไว หรืออีกนัยหนึ่ง เด็กก็จะได้เตรียมตัวสำหรับอาชีพอะไรจะได้รุ่ง
รายงานของสำนักแรงงานบอกว่า ธุรกิจที่จะไปได้สวยในอนาคตจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสาร และธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ โดยจะเติบโตเรื่อยไปจนถึงทศวรรษ21 สิ่งสำคัญมากกว่าเรื่องธุรกิจที่เติบโต ก็คือ คุณควรมีทักษะใหม่ๆ เช่นความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ความรู้ด้านอินเตอร์เน็ท แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณควรจะทิ้งวิชาทำกับข้าว ตัดเย็บ เพื่อมาเรียนรู้เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ด้านคอมพิวเตอร์นะคะ เพียงแค่ควรเปิดหูเปิดตาไว้เท่านั้นพอ ไม่แน่นะร้านอาหารในอนาคตของคุณอาจจะต้องมี website ไว้ให้คนสั่งอาหารผ่านอินเตอร์อินเตอร์เน็ทก็ได้ ใครจะไปรู้ !