Make your own free website on Tripod.com
รู้เฟื่องเรื่องฟัน

ซื้อ

1.แปรงสีฟันที่บรรจุในหีบห่อปลอดเชื้อ และเปลี่ยนทุกๆ3-4 เดือน
2.ไหมขัดฟันจะมีแวกซ์หรือไม่ก็คุณภาพดีเท่าๆกัน
3.พลิกดูให้แน่ใจว่ายาสีฟันที่ซื้อมีฟลูออไรด็ด้วย
4.ยาสีฟันขจัดคราบช่วยลดปริมาณคราบที่จับใหม่
5.น้ำยาป้วนปากก่อนแปรงฟันไม่ได้ให้ผลดีอะไรเลย
6.น้ำยาป้วนปากใช้ควบคู่กับการแปรงฟันและใช้ไหมขัดแต่อาจไม่อาจให้แทนกันได้

ทำ

1.แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งถ้าแปรงหลังอาหารด้วยจะยิ่งดี
2.แปรงเบาๆทำมุม 45 องศากันเหงือกทั้งด้านนอกและด้านในของฟัน
3.แปรงที่ลิ้นเพื่อขจัดแบคทีเรียด้วย
4.ถามหมอฟันว่าเราแปรงฟันสะอาดพอไหม
5.ใช้ไหมขัดฟันทุกวัน ค่อยถูไปถูมา แต่อย่านำลงไปถูกับเหงือก อย่าลืมจัดการกับด้านในของฟันซี่สุดท้ายด้วยนะ