Make your own free website on Tripod.com
ภาวะไทรอยด์เป็นพิษกับการตั้งครรภ์


สำหรับภาวะ ไทรอยด์เป็นพิษ ซึ่งกำลังรักษาด้วยยานั้น ยังไม่ควรตั้งครรภ์เพราะมีเหตุผล 2อย่างคือ

1.ยารักษาทัยรอยด์เป็นพิษ ทั้ง 2 ตัวคือ PTU และ Methimazole ผ่านรกจากแม่ไปสู่ลูกได้ข้อดีก็คือถ้าเด็กเป็นโรคเหมือนกัน มันก็ช่วยรักษาโรคได้ แต่ข้อเสียในกรณีที่เด็กปกติ คือมันจะทำลาย ฮอร์โมน ทัยรอยด์ ของเด็ก ทำให้เกิดภาวะ ไทรอยด์ต่ำเกิน(Hypothyroidism) ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาการของเด็ก

2.มีรายงานว่าการกินยา
methimazole จะทำให้เด็กอาจมีความผิดปกติ ของกระดูกสันหลังตั้งแต่เกิด แต่ในกรณีจำเป็นจริงๆก็อาจใช้ยาในคนตั้งครรภ์ได้ โดยให้ขนาดยาน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ และต้องระวังมากโดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนแรกและ3 เดือนสุดท้าย ในผู้ป่วยต้องใช้ยาขนาดสูง อาจจำเป็นต้องผ่าตัด โดยจะทำใน ไตรมาศที่สอง

สรุป ถ้าเลือก หรือ หลีกเลี่ยงได้ อย่าเพิ่งตั้งครรภ์ในช่วงที่รักษาเพราะการได้รับยาจะเป็นอันตรายกับทารกในครรภ์

โดย นพ.ธเนศ พัวพรพงษ์ ศัลยแพทย์