Make your own free website on Tripod.com
สัญญานเตือนภัยโรคซึมเศร้า

1.รู้สึกกังวล ซึมเศร้า หมดหวังราวกับชีวิตไม่มีความหมาย
2.รู้สึกสิ้นหวัง รู้สึกผิด หมดความเชื่อถือในตัวเอง
3.หมดความกระตือรือร้นทุกอย่าง
4.นอนไม่หลับตื่นเช้าเกินควร
5.การกินอาหารเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด น้ำหนักเพิ่มหรือลดมากผิดปกติ
6.ไม่มีพลังงาน รู้สึกเซื่องซึม อ่อนเพลีย
7.คิดฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตาย
8.หงุดหงิด งุ่นง่าน อารมณ์เสียง่าย
9.ไม่มีสมาธิ ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ ลืมสิ่งต่างๆง่าย