Make your own free website on Tripod.com
ทำตัวอย่างไรไม่ให้เป็นยายแก่แร้งทึ้ง


1.อย่าปล่อยปละละเลยตัวเอง หาเวลาว่างไปทำผมและแต่งหน้าบ้าง
2.ออกกำลังกายเพื่อรักษารูปร่างให้แข็งแรงและสมส่วน
3.อย่ายึดติดอยู่กับเสื้อผ้าสีดำ เพราะคิดว่าเป็นสีที่ทำให้ดูผอมเพรียวและดูดีคลาสสิกอยู่เสมอ
ยิ่งคุณอายุมากขึ้น สีดำจะทำให้ดูทรุดโทรมได้
4.อย่าสวมแต่เสื้อผ้าราคาถูก หรือของลดราคา ล้าสมัย ยอมลงทุนกับเสื้อผ้าที่ฝีมือตัดเนี้ยบๆบ้าง
5.อย่ายอมตกเป็นทาสแฟชั่นเด็ดขาด คุณก้าวตามให้ทันแฟชั่นใหม่ๆได้เสมอ
แต่ต้องประยุกต์ให้เข้ากับตัวคุณด้วย
6.หยุดทำความสะอาดบ้าน รีดผ้า หรืองานบ้านที่ไม่จำเป็น และใช้เวลานั้นมาใส่ใจกับตัวเองแทน
7.สอนให้ลูกๆช่วยทำงานบ้านบ้าง คุณจะได้มีเวลาดูแลตัวเอง
8.อย่าทำตัวเป็นแม่พระผู้เสียสละ หากคุณรู้สึกว่าตัวเองทำงานบ้านมากเกินไป
โดยไม่มีคนช่วยก็จงเรียกร้องให้พ่อยอดขมองอิ่มช่วยบ้าง
9.หากพ่อเจ้าประคุณก็ปล่อยปละละเลยตัวเองเหมือนกัน ก็บอกให้เขาปรับปรุงตัวเองด้วย
10.อย่ารู้สึกผิดที่ใช้เวลาปรับปรุงโฉมของตัวเอง