Make your own free website on Tripod.com
จากสถิติ

ชายไทยกุ๊กกิ๊ก ทำการบ้าน น้อยครั้งกว่าหนุ่มชาติอื่นๆเยอะ คะแนนเป็นที่โหล่ แค่ 69 ครั้ง
น้อยกว่าหนุ่มฮ่องกงเสียอีกที่โชว์ด้วยตัวเลข 77 ครั้ง
ขณะที่หนุ่มฝรั่งเศษนำโด่ง เกินหน้าอเมริกาด้วยตัวเลข 151 และ 148 ครั้งตามลำดับเกณฑ์เฉลี่ย
จากทั่วโลกคือ 112 ครั้ง อย่างนี้ต้องบอกว่าขยันหน่อยซิพ่อคุณ