Make your own free website on Tripod.com

ดูแลเท้าคุณให้อยู่ดีมีสุข


เปลี่ยนสไตล์รองเท้าเสียบ้าง อย่าใส่ส้นสูงเสมอ เพราะรองเท้าส้นสูงเป็นสาเหตุทำให้ปวดหลังและควรใส่ในบางโอกาสเท่านั้น หรืออาจเสริมพื้นหนังเพิ่มข้างใต้รองเท้า จะช่วยไม่ให้เท้าของคุณลื่นไถลไปข้างหน้าเวลาคุณเดิน มองหารองเท้าส้นสูงปานกลางและมีส้นหนา ถ้าคุณใส่รองเท้ามีส้นตลอดทั้งวัน ควรเลือกส้นที่สูงพอเหมาะพอควรหน่อย นอกจากนั้นส้นแบบหนา จะช่วยให้คุณยืนและเดินได้อย่างสมดุล และกระจายน้ำหนัดได้ดีกว่าด้วย เลือกหนังนิ่มๆ หนังแท้นิ่มๆ จะขยายให้พอดีกับเท้าของคุณมากกว่า และจะช่วยให้เท้าคุณมีโอกาสได้ หายใจ ด้วย รองเท้าหนังพลาสติกหรือหนังสังเคราะห์มักจะเป็นเหตุให้เท้ามีกลิ่น ติดเชื้อและกัดเท้าจนเป็นแผลด้วย ควรเหลือพื้นที่บริเวณหัวแม่เท้าให้พอเหมาะ หัวรองเท้าที่มีบริเวณกว้างจะมีเนื้อที่ให้นิ้วเท้าขยับได้ และรองเท้าหัวเหลี่ยมจะดีกว่าหัวแหลม