Make your own free website on Tripod.com

8 สัญญาณที่บอกให้รู้ว่าเขาพกพร่องเกินกว่าที่จะเป็นแฟนที่ดีได้

คุณตกลงจะเอายังไงกับเขาดี เช็ดดูจากรายการข้างล่างนี้ จะได้รู้ว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องลาจากกันหรือยัง

1. เขาใช้เท้าเขี่ยขาคุณใต้โต๊ะแล้วก็โพล่งมาว่า รำคาญกำไลข้อเท้าบ้าๆนี่จริง

2.เขาเรียกบ้านว่าคุก

3.มีห่วงลูกบาสในห้องนอนของเขา หลังมีเซ็กซ์เสร็จ เขาพยายามโยน กางเกงชั้นในคุณลงห่วง

4.เวลาที่คุณถามเขาเรื่องความก้าวหน้าของอาชีพการงาน เขาตอบว่า แล้วแต่ลมจะพาไป

5.เพื่อนๆเรียกเขาว่า ศัลยแพทย์เปิดบริสุทธิ์

6.เขาชอบเอาเรื่องงานมาอ้าง

7.เขามาสายเวลาที่คุณนัดเจอ

8.เขายืนกรานว่าต้องอยู่บ้านตอน 2 ทุ่มจะได้ดูรายการทีวีเรื่องโปรด