Make your own free website on Tripod.com
ผู้หญิงที่ออกกำลังกายมากเกินไป

การออกกำลังกายหักโหมเป็นอันตรายต่อคุณอย่างแน่นอน ลองตรวจสอบบดูว่าคุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้บ้างหรือไม่
1. มีอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อหรือบาดเจ็บเรื้อรัง
2.กระดูดแขนหรือขาเดาะบ่อยๆ
3.ประจำเดือนมาไม่ปกติ ผู้หญิงที่ออกกำลังกายมาก และควบคุมอาหารมักจะมีแคลอรี่ไม่เพียงพอสำหรับกิจกรรมแต่ละวัน ทำให้ฮอร์โมน
ไม่สมดุล ส่งผลให้รังไข่ทำงานไม่ปกติ อาการแบบนี้ เป็นสัญญานอันตรายว่าคุณกำลังสูญเสียแคลเซี่ยมแบบเฉียบพลันควรจะระวัง และปรึกษาแพทย์โดยด่วน!