Make your own free website on Tripod.com
วิธีจัดการกับเด็กอ้วน


วิธีจัดการเรื่องน้ำหนักเกินนั้นไม่ยากเพียงแต่รู้จักวิธีรักษาสมดลระหว่างพลังงาน
ส่วนที่กินเข้าไปกับส่วนที่ใช้ออกมา ให้ดีเท่านั้น ขอให้คุณตั้งเป้าปริมาณพลังงานซึ่งจะกินได้ในแต่ละวัน
และวางแผนการออกกำลังกายเพื่อเผาพลาญมันให้หมดไป จำไว้ว่าอย่าอยู่นิ่ง
ยิ่งเคลื่อนไหวออกกำลังกาย ก็จะเลือกกินอาหารได้ตามสบายมากขึ้นเท่านั้น
เด็กมักพยายามเลียนแบบเพื่อน ดังนั้นเมื่อมีมีงานวันเกิดเพื่อนที่โรงเรียน
ลูกชายคุณจะอยากกินขนมเหมือนกับเด็กอื่น
ควรสอนให้ลูกรู้จักวิธีลดปริมาณอาหารมื้อต่อไปให้สมดุลกับอาหารที่กินมากเกินไปก่อนหน้านั้น
เด็กๆมักกลัวว่าจะต้องอดขนม โดยเฉพาะมื้อเที่ยง
ถึงมื้อเย็นเพราะมักจะหิวและทนท้องว่างจนกว่าจะถึงมื้อเย็นไม่ไหว คำแนะนำคือ
ให้จัดอาหารว่างไขมันน้อยแคลอรีต่ำหรือไม่เกิน 110 แคลอรี
และอนุญาติให้เด็กๆกินหลังเลิกเรียนหรือหลังอาหารเย็นก็ได้