Make your own free website on Tripod.com

วิธีชาร์ตแบตเตอรี่ในตัว

ดื่มน้ำเยอะๆ
เลิกคิดมาก

ออกกำลังกายเรียกเหงื่อ

เปลื่ยนอิริยาบท

พักผ่อนนอนหลับ

วันเบาๆก็วิ่งสิจ๊ะ

เติมพลังให้ตัวเองเสียบ้าง โดยการพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศ