Make your own free website on Tripod.com
ถ้าลูกก้าวร้าว


คุณจะทำอย่างไรเด็กค่อนข้างมีพฤติกรรมก้าวร้าว
เวลาใครทำอะไรไม่ถูกใจก็จะแสดงกิริยาต่างๆ จะแก้ไขนิสัยอย่างนี้ได้อย่างไรดี

มนุษย์มีสัญชาติญาณตามธรรมชาติอยู่ 2 ส่วน คือ

1.ความก้าวร้าว

2.สัญชาติญาณทางเพศ

ซึ่งการอยู่ในสังคม การได้รับการอบรมสั่งสอนจะช่วยเกลาสัญชาติญาณ 2 ส่วนนี้ ให้แสดงออกมาในทางที่เหมาะสมกับการอยู่ในสังคม เมื่อเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือมีกริยาที่ไม่น่าดูเวลาไม่ถูกใจ

พ่อแม่ควรเข้าใจว่าความรู้สึกโกรธ หรืออารมณ์ที่รุนแรงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติของมนุษย์
อย่างไรก็ตามหากพฤติกรรมก้าวร้าวบ่อยๆ แล้วไม่ได้รับการแก้ไขความก้าวร้าวอาจเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกของเด็กได้ ดังนั้น
พ่อแม่ควรตระหนักและช่วยเหลือโดยมีแนวทางดังน เด็กเล็กๆ ช่วง 1-3 ปี ยังสื่อภาษาได้ไม่ซับซ้อน
ควรสังเกตว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกใจคืออะไร
ถ้าลูกพูดได้แล้วควรสอนเขาให้บอกว่าเขาต้องการอะไร เขาไม่พอใจเรื่องอะไร ถ้าสิ่งที่เขาต้องการให้ไม่ได้
เป็นสิ่งที่อันตรายหรือของที่ไม่ใช่ของเล่น เช่น
สร้อยเพชร แจกัน มีดให้เบี่ยงเบนความสนใจ โดยชวนทำกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจ และไม่ใช่สิ่งที่ต้องห้าม เช่น
ให้เล่นสร้อยถูกๆแจกันพลาสติก ชุดเครื่องครัวเด็กเล่นถ้าเขามีพฤติกรรมก้าวร้าว
เช่น นอนชักดิ้นชักงอ หรือกระทืบเท้า ควรบอกสั้นๆ ว่าทำไม่ได้ แล้วทำเฉยๆ ไม่สนใจ
และพอลูกเริ่มสงบ ให้หันมาสนใจ ลูกจะได้เรียนรู้ว่าการอาละวาดหรือก้าวร้าวนั้นไม่ได้ผล เมื่อใดที่เราห้ามลูกไม่ให้ทำบางอย่าง
แล้วเขาเชื่อฟังอย่างดี ให้พ่อแม่ชมเขาและบอกเขาว่าเราชื่นใจที่เขาเชื่อฟัง ถ้าลูกก้าวร้าวจนเพิกเฉยไม่ไหว
อาจเกิดอันตรายขึ้นกับตัวเองหรือคนอื่น ให้อุ้มเด็กไปในที่ปลอดภัยและกอดเขาไว้เงียบๆ
จนกว่าเขาจะสงบถ้าเด็กโตกว่า 3 ขวบ พูดรู้เรื่องดีแล้ว
ให้สังเกตหรือถามว่าลูกรู้สึกอย่างไร ไม่พอใจ หิว ง่วง เสียใจ อึดอัด ควรช่วยลูกให้ฝึกพูดความรู้สึกนึกคิดออกมา
เมื่อทราบความรู้สึกของลูกแล้ว ควรแสดงให้เขารู้ว่า เราเข้าใจว่าเขารู้สึกอย่างไร
เขามีสิทธิจะรู้สึกได้ พ่อแม่ยอมรับอารมณ์และความรู้สึกนั้น
หลังจากที่ลูกรู้ว่าเราเข้าใจเขาก็ควรบอกเขาว่า พฤติกรรมแบบนี้แสดงไม่ได้ไม่ควรทำ ในขณะเดียวกันควรบอกเขาด้วยว่า
พฤติกรรมใดที่ใช้แทนได้ เช่นพูดความรู้สึกว่า หนูโกรธแล้วนะหนูไม่ชอบ
แยกตัวไปสงบสติอารมณ์ชั่วครู่ เล่นกีฬาที่ต้องใช้กำลัง เล่นดนตรี หรือฟังเพลง เป็นต้น ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือเด็กโต
พ่อแม่ควรวางตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีของลูก
มีคำพังเพยที่พูดกันบ่อยๆ คือลูกปูเดินตามแม่ปู ลูกจะทำอย่างที่พ่อแม่ทำ ไม่ได้ทำอย่างที่พ่อแม่สอนหรือพูดดังนั้น ถ้าพ่อแม่ก้าวร้าวดุดัน
เขาอาจจะทำเลียนแบบ หากพ่อแม่พูดดีๆ เขาก็จะเลียนแบบเช่นกัน เพราะฉะนั้นขอให้พ่อแม่อย่างโมโหพร้อมกับลูก
อย่าโมโหมากกว่าลูก
อย่าจัดการก้าวร้าวด้วยความก้าวร้าว ขอให้ใช้ความสงบสยบความก้าวร้าวของลูก
อย่าละเลยการชมพฤติกรรมที่ดีของลูกที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง
คือ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อกับแม่ พ่อกับลูก และแม่กับลูก
หากครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้ว
เด็กจะมีความมั่นคงในอารมณ์และโอกาสที่จะเกิดความก้าวร้าวก็จะลดลงสำหรับเด็กบางคนที่พ่อแม่ ตระหนักและปฏิบัติตามเช่นนี้แล้ว เด็กยังดูซน และก้าวร้าวมาก
อาจมีปัญหาด้านร่างกายหรือสมองของเด็ก ควรพาไปปรึกษาจิตแพทย์เด็ก
แต่โดยทั่วไปแล้ว ถ้าปฏิบัติเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอ คงเส้นคงวา เชื่อมั่นได้ว่าลูกมักจะลดความก้าวร้าวและมีพฤติกรรมที่น่ารักขึ้นไม่มากก็น้อย


วารสารจากโรงพยาบาล ไทยนครินทร์